20/02/2021 Luigi Della Sala

Challenges and Solutions for Cities designing Integration Policies and Strategies

Ziņu lapa 2021. gada februārī

Eiropas Komisijas jaunie rīcības plāni

Kopš dibināšanas jaunā Eiropas Komisija, kuru vada Urzula fon der Leiena, ir strādājusi pie jauniem rīcības plāniem migrācijas, integrācijas un iekļaušanas jomās. Īpaši jāpiemin divas jaunas iniciatīvas, kuras ir izziņotas pēdējo mēnešu laikā:

1. Jaunais migrācijas un patvēruma pakts – dokuments, kas nodrošina efektīvas procedūras, ar skaidru atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm, kā arī jauns mehānisma priekšlikums ar elastīgām ieguldījumu iespējām attiecībā uz integrācijas procedūrām un atbalstu.

2. Rīcības plāns par integrāciju un iekļaušanu 2021. – 2027. gadam. Rīcības plāns veicina iekļaušanu, atzīstot migrantu nozīmīgo ieguldījumu ES un pārvarot šķēršļus, kas var kavēt migrantu izcelsmes cilvēku (kā jauniebraucēju, tā arī pilsoņu) līdzdalību un iekļaušanu Eiropas sabiedrībā. Plāns ir veidota pēc principa, ka iekļaujošai integrācijai nepieciešami gan migrantu, gan uzņemošās sabiedrības centieni, un tajā ir noteiktas jaunas darbības, kas balstītas uz iepriekšējā (2016. gada) rīcības plāna sasniegumiem.

Ieteikumi

1. BBC dokumentālo filmu apraide

2.Freakonomics: Vai migrācija pieder pie cilvēka pamattiesībām?

Ko mēs esam paveikuši līdz šim?

Pirmais projekta gads bija vērsts uz katras pilsētas prioritāro jomu novērtēšanu, izmantojot Starpkultūru pilsētas pārskata metodiku un izstrādājot vietējam kontekstam un izvēlētajai prioritārajai jomai pielāgotus ieteikumus.

Sužinoti daugiau

Download the full document

© Members of the EPI Project

This project has received funding from the European AMIF programme under grant agreement Nº 863614. This document reflects only the authors’ view and not those of the European Community. This work may rely on data from sources external to the members of the EPI project Consortium. Members of the Consortium do not accept liability for loss or damage suffered by any third party as a result of errors or inaccuracies in such data. The information in this document is provided “as is” and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and neither the European Community nor any member of the EPI Consortium is liable for any use that may be made of the information.

 

  • Share: