30/09/2020 Luigi Della Sala

Pilsētu izaicinājumi un risinājumi, izstrādājot integrācijas stratēģijas

Newsletter Septembre 2020

Labākais citāts

“Migrācija ir cilvēka tieksmes pēc cieņas, drošības un labākas nākotnes izpausme. Tā ir daļa no sociālās struktūras, daļa no mūsu kā cilvēces ģimenes. Būtu naivi neņemt vēra tās radītās izmaksas, tostarp cilvēkresursu izmaksas. Tomēr pat skeptiķiem ir jāatzīst, ka migrācija ir kļuvusi par būtisku mūsu globalizētās pasaules daļu.”
(Ban Ki-moon)

Šajā ziņu lapas citātā ir ietverts viens no EPI projekta pamatprincipiem, proti, pārliecība, ka ir vitāli svarīgi atzīt migrācijas nozīmīgo vietu pasaulē, kurā mēs šodien dzīvojam

 

Inspirational Stories

Madi Sakande ir dzimis Burkinafaso pirms 44 gadiem, tagad viņš dzīvo Kalderārā di Reno (Boloņa, Itālija). 2011. gadā viņš kopā ar partneriem pārņēma senu saldēšanas nozares uzņēmumu. Savā uzņēmumā New Cold System viņš projektē, būvē un pārdod komponentus saldētavām un gaisa kondicionēšanas iekārtām. Šobrīd uzņēmumā strādā 9 darbinieki un uzņēmuma apgrozījums sasniedzis 2 miljonus eiro. Madi ir arī izglītotājs un konsultants, kurš sertificē tehniķus un uzņēmumus.

 

Migrācija: grāmatas un filmas

Aicinām iepazīties ar mūsu izvēlētas grāmatas un filmas īsu kopsavilkumu:

Ceļā uz labklājību: globālā migrācija un darba tirgi, autori – Çağlar Özden un Mathis Wagner. Laikā, kad ar imigrāciju saistītie jautājumi tiek uztverti ļoti emocionāli, lai iesaistītos padziļinātās debatēs, vajadzīga uz pierādījumiem balstīta analīze. Šī migrācijas jomā ievērojamu ekonomistu grāmata sniedz lielisku pārskatu par globālās migrācijas modeļiem, šo modeļu noteicošajiem faktoriem un to ietekmi uz procesā iesaistītajiem.

Kā tagad darbojas demokrātija (2010). Šari Robertsones un Maikla Kamerīni 12 filmu sērijas pamatā ir 1500 stundas filmētā materiāla. Filmu cikls parāda ar imigrāciju saistītās cīņas ASV Kongresā un ārpus tā, kā arī vietējās cīņas Aiovā un Arizonā.

 

EPI aktivitātes

Septiņas dažādas Eiropas pilsētas ir novērtējušas savu pašreizējo integrācijas politiku un aktivitātes, aizpildot Starpkultūru pilsētu indeksa anketu. Iegūtie rezultāti publicēti Starpkultūru pilsētu pārskatā, novērtējot un sarindojot pilsētu sniegumus. Nākamajā solī tiks izstrādātas pilsētu integrācijas stratēģijas un īstenoti pilotprojekti ar ieinteresēto -privāto un publisko – pušu, kā arī iedzīvotāju atbalstu. Procesu atbalstīs arī EPI tehniskie partneri un ārējie eksperti. Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu, ieskatieties mūsu jaunajā infografikā.

 

EPI partneru aktivitātes

Klužas-Napokas pašvaldība (Rumānija) tika izvēlēta līdzdalībai tematiskajos semināros “Kā izveidot vienas pieturas aģentūru kā vienotu atbildi uz integrācijas vajadzībām” CONNECTION projekta ietvaros. Vienas pieturas aģentūra ir pakalpojumu sniegšanas veids, kur migranti var piekļūt vairākiem integrācijas atbalsta pakalpojumiem vienuviet. Aktīvi iesaistoties semināros par vienas pieturas aģentūras veidošanu, Klužas-Napokas pašvaldībai būs iespēja iepazīties ar labo praksi, diskutēt par kopīgām problēmām un izaicinājumiem, tikties ar ieinteresētajām pusēm (piemēram, migrantu kopienas organizācijām, citām NVO un pilsētas dienestiem), lai uzklausītu to pieredzi un idejas, kā arī novērot projekta īstenošanu uzņemošajā pilsētā.

 

© EPI projekta dalībnieki

This project has received funding from the European AMIF programme under grant agreement Nº 863614. This document reflects only the authors’ view and not those of the European Community. This work may rely on data from sources external to the members of the EPI project Consortium. Members of the Consortium do not accept liability for loss or damage suffered by any third party as a result of errors or inaccuracies in such data. The information in this document is provided “as is” and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and neither the European Community nor any member of the EPI Consortium is liable for any use that may be made of the information.

Atsisiųskite visą dokumentą

  • Share: