01/11/2020 Luigi Della Sala

Challenges and Solutions for Cities designing Integration Policies and Strategies

Newsletter Listopad 2020

OCHRONA POZA ZASIĘGIEM

„W ciągu ostatnich pięciu lat, ponad 200 000 nieletnich cudzoziemców bez opieki, uciekających przed konfliktem, prześladowaniami, przemocą, ubiegało się o azyl w Europie. Liczba dzieci, które przybyły, jest prawdopodobnie znacznie wyższa, wiele z nich jest skazanych na ciężkie życie w Europie, narażone na ryzyko wyzysku i nadużycia”

(Nowy raport organizacji Save the Children)

 

CITAZIONE DEL MESE

„Pokój nie oznacza braku konfliktów; zawsze będą występować różnice. Pokój oznacza rozwiązanie tych różnic środkami pokojowymi; poprzez dialog, edukację, wiedzę; i poprzez humanitarne sposoby.”

(Dalai Lama)

 

REKOMENDACJE

Rysunki Fatimy, w reżyserii Magnusa Wennmanna Fatima jest 9-letnią uchodźczyni, która została zmuszona do ucieczki z domu w Syrii z powodu wojny. Fatima i jej rodzina mieszkają obecnie w Norberg w Szwecji, gdzie na nowo określają pojęcie „domu”. Przy pomocy historii mówionej, rysunków i animacji,film daje wgląd w pamięć Fatimy o jej rodzinnym kraju i podróży do nowej ziemi.

Ameryka nie jest sercem, Elaine Castillo, Pokazując brutalną historię polityczną Filipin w latach 80. i 90. oraz wyspiarskich społeczności imigrantów, które pojawiają się na przedmieściach Stanów Zjednoczonych z niesamowitą dla ucha, niewypowiedzianą intymnością i bólem, które są zakopane przez obowiązki życia codziennego i rytuały rodzinne, Castillo dostarcza potężną i bardzo aktualną powieść o obietnicy amerykańskiego snu i niezachwianej mocy przeszłości (źródło: Goodreads).

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU EPI

Od października do grudnia partnerzy projektu EPI organizują w każdym mieście Dni Otwarte i Okrągłe Stoły. Organizacja Dni Otwartych ma na celu informowanie opinii publicznej o projekcie, o wynikach przeglądu miasta i o wynikach Indeksu Miast Międzykulturowych. Celem Okrągłych Stołów jest natomiast uzyskanie uwag, rekomendacji i sugestii, popartych doświadczeniem, od wybranych interesariuszy w celu określenia zintegrowanych i skoordynowanych działań w celu dostosowania i ulepszenia wymiarów polityki, które zostały wybrane do przetestowania w przyszłych działaniach pilotażowych

 

DNI OTWARTE

1 października: Ryga Łotwa – Kliknij tutaj, aby zobaczyć film z Dnia Otwartego w Rydze.

7 października: Kluż-Napoka Rumunia Miejskie Centrum Kultury

23 października: Kartagena Hiszpania – Wywiad Manuela Mory o Dniu Otwartym i Projekcie EPI przez kanał radiowy Cadena SER.

29 października: Lublin Polska – Transmisja na Facebooku osiągnęła 2,6 tys. wyświetleń.

 

OKRĄGŁE STOŁY

Kartagena, Hiszpania: 3 listopada / 26 listopada – tematy: Sąsiedztwo, uczestnictwo i zaangażowanie w mieście Kartagena

Kluż-Napoka, Rumunia: 15 października / 12 listopada – tematy: Edukacja i praca

Dietzenbach, Niemcy: 13 października – tematy: praca i partycypacja młodzieży

Linköping, Szwecja: 16 października – temat: Odważne miasto, 11 listopada – temat: Chęć i przestrzeń do rozwoju, 1 grudnia – temat: Facylitacja pozytywnej interakcji.

Lublin, Polska: 22 października / 19 listopada . topics: tematy: rynek pracy, edukacja, media

Ryga, Łotwa: 26 października / 16 listopada / 26 listopada – tematy: język, edukacja, interakcje

Ravenna Włochy: 16 / 23 / 30 listopada – tematy: Rynek pracy i mieszkalnictwo

 

 

NAJLEPSZE PRAKTYKI

URBANISTYKA – NIDERLANDY

Planowanie urbanistyczne przyczynia się do poprawy zrównoważonego rozwoju miast. Byłoby optymalne, gdyby miasta zwiększyły ogólne zasoby mieszkaniowe, przekształcając planowane wykorzystanie pustych budynków z biznesowych na mieszkalne – a następnie decydując, czy należy umieścić w nich jedynie migrantów, czy też migrantów i lokalnych mieszkańców, w tym drugim przypadku, z uwzględnieniem możliwości integracji. Jednym z przykładów jest Holandia, gdzie od 2010 r. władze lokalne przygotowały plan mający na celu zachęcenie do przekształcania budynków w cele mieszkalne. Plan opierał się na założeniu, że budynki przeznaczone wyłącznie do użytku biurowego, „wyludniające się” dzielnice, generują degradację i zniechęcają do inwestycji biznesowych.

 

WSPARCIE INTEGRACJI – WIEDEŃ

Od lata 2015 r. od Bałkan, przez Austrię, aż do serca Unii Europejskiej przeszło ponad 600 000 uchodźców, a przez samo miasto Wiedeń przeszło 300 000 osób, którym udzielono pomocy dzięki współpracy miasta z lokalną społecznością i ośrodkami pomocy społecznej, a także dzięki umiejętnościom i podejściu przyjętym przez miejskie służby publiczne. Ponadto, Gmina uruchomiła aplikację, stronę internetową oraz linię telefoniczną, gdzie obywatele mogą uzyskać informacje o aktualnej sytuacji, prowadzonych działaniach i potrzebach. Gmina udostępniła również miejskie ambulansy, personel sprzątający mieszkania komunalne oraz udzieliła 3-dniowego urlopu pracownikom gminy, którzy świadczą pomoc na zasadzie wolontariatu.

 

© Partnerzy projektu

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z europejskiego programu AMIF na podstawie umowy o dofinansowanie nr 863614. Niniejszy dokument odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a nie opinie Wspólnoty Europejskiej. Ta praca może opierać się na danych ze źródeł zewnętrznych w stosunku do członków konsorcjum projektu EPI. Członkowie konsorcjum nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione przez osoby trzecie z powodu błędów lub nieścisłości w takich danych. Informacje zawarte w tym dokumencie są dostarczane „tak, jak są” i nie ma gwarancji, że są one odpowiednie do określonego celu. Użytkownik wykorzystuje informacje na własne ryzyko i ani Wspólnota Europejska, ani żaden członek Konsorcjum EPI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji.

Pobierz cały dokument

  • Share: