Obiectivul specific 1: evaluarea performanțelor urbane în ceea ce privește integrarea migranților prin implementarea unei analize interculturale

Fiecare oraș va realiza un raport de analiză interculturală – document ce va ajuta oficialii să definească politici pentru domeniile unde integrarea migranților este mai necesară și să creeze baza pentru definirea soluțiilor potrivite prin colaborarea cu părțile locale și naționale interesate .

Obiectivul specific 2: alegerea și angajarea părților locale și private în participarea la un proces de elaborare a politicilor

o Fiecare oraș va organiza trei mese rotunde pentru elaborarea politicilor, cu participarea actorilor locali angajați în proiectarea participativă a strategiilor de integrare a orașelor

Obiectivul specific 3: elaborarea participativă a unor strategii globale pentru adoptarea integrării migranților în zonele prioritare, identificate în fiecare oraș

o Fiecare oraș va defini o strategie de integrare a orașelor

Obiectivul specific 4: lansarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiilor de integrare a orașelor

o Fiecare oraș va implementa strategiile timp de cel puțin 10 luni, testând acțiunile EPI și permițând experților naționali și internaționali să le evalueze.

Obiectivul specific 5: creșterea gradului de conștientizare în legătură cu importanța integrării și cu mesajele-cheie ale proiectelor

o Proiectarea și crearea unor produse multimedia și de comunicare, esențiale pentru răspândirea activităților și rezultatelor proiectelor

Obiectivul specific 6: creșterea transparenței proiectului și consolidarea unor parteneriate pentru a îmbunătăți atât metodele utilizate în timpul proiectului, cât și rezultatele la nivel european

o Definirea și implementarea unui plan de replicare și durabilitate, incluzând 4 ateliere de replicare în orașele care nu au semnat EPI (organizarea unei conferințe naționale în fiecare oraș și o conferință UE la Milano).