About

Obiectivul general al proiectului este de a facilita schimbul de cunoștințe între 7 orașe europene (Cartagena, Cluj, Dietzenbach, Linkoping, Lublin, Ravenna și Riga) prin crearea unui Pact european care va favoriza integrarea migranților la nivel local. Acest lucru va fi realizat prin dezvoltarea de strategii eficiente care să abordeze una sau mai multe dintre următoarele probleme în fiecare oraș: incluziune, locuințe, acces la servicii de bază, inclusiv servicii de sănătate, schimburi culturale, integrare pe piața muncii.

Strategiile vor fi realizate și puse în aplicare de orașe cu ajutorul unui Mecanism de sprijin tehnic extins, elaborat fie de partenerii proiectului, fie de experți externi implicați în acțiuni specifice (interpretarea rezultatelor analizei interculturale, definirea și implementarea strategiilor de integrare în orașe).

Ca rezultat principal, orașele partenere vor fi mai bine pregătite pentru a face față provocărilor generate de politicile și măsurile slabe de integrare, corelate cu o creștere a fluxurilor migratoare. Orașele vor face față acestor provocări datorită validării strategiilor pilot care vor fi încorporate în planurile de acțiune pe termen lung la sfârșitul proiectului.

La o scară mai largă, consolidarea Pactului european pentru integrare, stabilită de partenerii proiectului (orașe și parteneri tehnici) și extinsă și la alte orașe și ONG-uri, va contribui la facilitarea schimbului de bune practici și de experiență între autoritățile locale europene, pornind de la îmbunătățirea metodelor utilizate în proiect (de exemplu, analiză interculturală, procesul de elaborare a politicilor, strategii pilot).

About