20/02/2021 Luigi Della Sala

Challenges and Solutions for Cities designing Integration Policies and Strategies

Newsletter februarie 2021

Noile planuri de actiune ale Comisiei Europene

Încă de la constiutuire, noua Comisie Europeană prezidată de Ursula von der Leyen a lucrat la noi planuri de acțiune referitoare la migrație, integrare și incluziune. Îndeosebi două inițiative au fost introduse în ultimele luni:

1. Noul Pact pentru Migrație și Azil, un document care conține proceduri eficiente, cu responsabilități clar delimitate în rândul statelor membre, precum și un nou mecanism de propuneri, cu opțiuni flexibile de contribuții în raport cu procedurile de integrare și sprijin.

2. Planul integrat de acțiuni pentru perioada 2021-2027. Planul de acțiuni promovează incluziunea pentru toți, recunoscând contribuția importantă a migranților la UE și se referă la barierele care pot împiedica participarea și incluziunea celor care au un profil de migrant, din nou-veniți în cetățeni, în societatea europeană. Este construit pe principiul că integrarea incluzivă presupune eforturi atât din partea persoanei, cât și a comunității gazdă, și stabilește noi acțiuni bazate pe realizări din planul precedent, din anul 2016.

Recomandări

1. BBC- documentar podcast

2. Freaknomics: este migrația un drept uman fundamental?

Ce am făcut până acum?

Primul an din proiect s-a concentrat pe stabilirea domeniilor prioritare pentru fiecare oraș, folosind metodologia Analizei Orașelor Interculturale și dezvoltând recomandări adaptate specificului fiecărui context local și domeniu prioritar selectat.

Să afle mai multe

Download the full document

© Members of the EPI Project

This project has received funding from the European AMIF programme under grant agreement Nº 863614. This document reflects only the authors’ view and not those of the European Community. This work may rely on data from sources external to the members of the EPI project Consortium. Members of the Consortium do not accept liability for loss or damage suffered by any third party as a result of errors or inaccuracies in such data. The information in this document is provided “as is” and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and neither the European Community nor any member of the EPI Consortium is liable for any use that may be made of the information.

 

  • Share: