30/05/2020 epi-admin

Introducere în proiectul EPI

Newsletter May 2020

În cadrul Uniunii Europene, incluziunea migranților, din punct de vedere al angajării, educației și al implicării în viața comunității sunt luate în considerare la nivel local, național și european. De-a lungul anilor au fost create și implementate în Uniunea Europeană politici și cadre distincte pentru a îmbunătăți includerea migranților. Cu toate acestea, migranții sunt încă vulnerabili și întâmpină provocări și inegalități în procesul lor de integrare în diferite țări ale Uniunii.

În acest context, proiectul Pactul European pentru Integrare (EPI) a fost lansat în ianuarie 2020 și va dura până la sfârșitul lunii iunie 2022. EPI este un proiect care își propune să îmbunătățească politicile privind incluziunea migranților din strategiile orașelor. Proiectul este finanțat din Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (FAMI) al Uniunii Europene și este susținut de 13 instituții partenere din România, Spania, Germania, Suedia, Polonia, Italia, Letonia și Estonia. Proiectul, care are ca scop generarea unui set comprehensiv de acțiuni care să conducă la definirea și implementarea strategiilor pentru o integrare sporită a resortisanților din țările terțe, se desfășoară în șapte orașe europene: Cartagena, Cluj-Napoca, Dietzenbach, Linkoping, Lublin, Ravenna și Riga.

Obiectivul său general este de a facilita schimbul de cunoștințe între cele șapte orașe menționate mai sus, astfel încât să se stabilească un Pact European care va favoriza integrarea la nivel local a migranților. Drept urmare, strategiile eficiente care abordează, de exemplu, incluziunea socială, locuirea, problemele de acces la servicii de bază, inclusiv serviciile de sănătate, schimburile culturale și integrarea pe piața muncii vor fi dezvoltate și realizate.

 

Evenimentul de lansare și workshop-ul de consolidare a capacității

Pe 4 februarie 2020, evenimentul de lansare a proiectului Pactului European pentru Integrare a fost organizat în România, la Cluj-Napoca, iar cu acest prilej reprezentanții Institutului Român pentru Acțiune, Instruire și Cercetare în Domeniul Păcii (PATRIR), în calitate de gazde, i-au salutat pe parteneri. Aceștia au participat la discuțiile privind situația și strategia proiectului EPI, dar și despre viitoarele activități de management și diseminare.

Evenimentul de lansare a continuat pe 5-6 februarie cu un workshop de consolidare a capacității. În cadrul proiectului EPI, partenerii au participat la diferite activități prin implicarea și împărtășirea cunoștințelor și opiniei lor asupra aspectelor cheie ale Politicii de Integrare a UE. Consorțiul a reușit să își crească astfel capacitățile, să evidențieze provocările și să propună soluții potențiale pentru acestea. Partenerii au discutat de asemenea despre următorii pași ai proiectului și despre analizele interculturale ale orașelor, care urmează să fie realizate.

În luna aprilie, chestionarul elaborat de Consiliul Europei în cadrul Programului Orașelor Interculturale a fost completat de toate orașele implicate, iar în cursul lunii mai, Asociația Ciudades Interculturales (ACI) va analiza rezultatele și va oferi fiecărui oraș un document care include concluzii cheie privind evaluarea.

 

Pașii următori

Pe parcursul lunii iunie, interviurile și grupurile țintă vor fi realizate în orașele participante în contextul analizelor interculturale ale orașelor. Actorii locali interesați și partenerii tehnici vor juca un rol central în interpretarea concluziilor bazate pe rezultatele chestionarelor și în stabilirea domeniilor prioritare pe care să se concentreze.

În perioada 7-8 iulie 2020, partenerii se vor întâlni din nou online pentru a discuta analizele interculturale ale orașelor efectuate de fiecare dintre orașele participante, respectiv Cartagena, Cluj-Napoca, Dietzenbach, Linkoping, Lublin, Ravenna și Riga. În cadrul întânirilor din cele două zile, partenerii EPI vor evalua situația fiecărui oraș în ceea ce privește integrarea resortisanților din țările terțe și vor disemina rezultatele în rândul orașelor participante, astfel încât să definească domeniile de politici în care integrarea resortisanților din țările terțe este mai necesară și unde eforturile orașelor ar trebui să se concentreze pentru a îmbunătăți situația. Aceasta va permite o abordare cuprinzătoare în cadrul proiectului și construirea strategiilor de integrare ale orașelor.

 

© Membrii Consorțiului EPI

This document reflects only the authors’ view and not those of the European Community. This work may rely on data from sources external to the members of the EPI project Consortium. Members of the Consortium do not accept liability for loss or damage suffered by any third party as a result of errors or inaccuracies in such data. The information in this document is provided “as is” and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and neither the European Community nor any member of the EPI Consortium is liable for any use that may be made of the information.

Descărcați documentul complet

  • Share: