30/09/2020 Luigi Della Sala

Provocări și soluții pentru orașe în realizarea politicilor și strategiilor de integrare

Newsletter Septembre 2020

Cel mai bun citat

„Migrația este o expresie a aspirației umane pentru demnitate, siguranță și un viitor mai bun. E o parte a țesutului social, din ceea ce suntem ca și familie umană. Ar fi o naivitate să neglijăm costurile, inclusiv cele umane. Și totuși, chiar și scepticii trebuie să recunoască faptul că migrația a devenit o parte fundamentală a lumii noastre globalizate.”
(Ban Ki-moon)

Citatul din acest newsletter reflectă unul dintre principiile care stau la baza proiectului EPI, și anume convingerea că este vital să recunoaștem cât este de importantă migrația într-o lume ca cea în care trăim.

 

Povești inspiraționale

Madi Sakande s-a născut în Burkina Faso acum 44 de ani, iar acum locuiește în Calderara di Reno (Bologna, Italia). În 2011, împreună cu alți parteneri, a preluat o companie istorică din domeniul frigotehnic. În cadrul companiei New Cold System el creează, construiește și vinde componente pentru refrigerare și aer condiționat. Astăzi, întreprinderea are 9 angajați și o cifră de afaceri de 2 milioane de euro. Madi este și profesor și consultant pentru certificarea tehnicienilor și a companiilor.

 

Migrația, de citit și de văzut

Descoperiți mai jos titlurile unei cărți și a unui film pe care le-am ales pentru voi și un scurt rezumat al subiectului:

Mișcarea pentru prosperitate: Migrația globală și piețele muncii, de Çağlar Özden și Mathis Wagner. Într-o perioadă în care aspectele care țin de imigrație sunt foarte sensibile, avem nevoie de analize bine documentate, pentru o dezbatere informată. Această carte, scrisă de economiști de renume în domeniul migrației, oferă o excelentă privire de ansamblu asupra tiparelor migrației globale, factorii determinanți ai acestor tipare și implicațiile lor.

Cum funcționează democrația (2010). Este probabil cel mai bun serial documentar despre guvernare produs vreodată. Seria de 12 filme de Shari Robertson și Michael Camerini, bazat pe 1500 ore de filmări. Ilustrează conflictele pe tema imigrației din și în afara Congresului și confruntările care au avut loc în Iowa și Arizona

 

Activități EPI

Șapte orașe europene și-au evaluat politicile și activitățile de integrare, răspunzând întrebărilor din cadrul Indexului Orașelor Interculturale. Rezultatul a fost publicarea Analizei Orașelor Interculturale, unde sunt măsurate și clasificate performanțele lor. Următorul pas este crearea strategiei pentru a îmbunătăți procesele și a le pilota cu suportul actorilor publici și privați, dar și al cetățenilor. Procesul va fi de asemenea sprijinit de partenerii tehnici EPI și de experții externi. Dacă vreți să aflați mai multe, vă invităm să vedeți cel mai recent infografic.

 

Acțiunile Partenerilor EPI

Unul dintre orașele EPI, Cluj-Napoca (România) a fost selectat pentru a participa la atelierele tematice Cum să proiectezi Ghișeul unic (One-Stop-Shop), ca un răspuns integrat la nevoile de integrare, în cadrul proiectului CONNECTION. Un ‘ghișeu unic’ este un tip de servicii bazat pe un spațiu primitor, unde migranții pot accesa multiple servicii specializate în sprijnul integrării, toate sub același acoperiș. Fiind implicați activ în procesul de creare al unui ‘ghișeu unic’ și în timpul acestor ateliere tematice, Cluj-Napoca va avea acces la schimburi de bune practici, aspecte comune și provocări, prin întâlnirile cu actorii locali cheie pentru a asculta ideile și experiența lor pe această temă, cum ar fi organizațiile comunitățillor de migranți, alte ONG-uri și servicii publice, prin vizite în care să observe cum sunt implementate proiectele în orașele gazdă.

 

© Socios del Proyecto EPI

This project has received funding from the European AMIF programme under grant agreement Nº 863614. This document reflects only the authors’ view and not those of the European Community. This work may rely on data from sources external to the members of the EPI project Consortium. Members of the Consortium do not accept liability for loss or damage suffered by any third party as a result of errors or inaccuracies in such data. The information in this document is provided “as is” and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and neither the European Community nor any member of the EPI Consortium is liable for any use that may be made of the information.

Descărcați documentul complet

  • Share: