About

Parteneriatul este format din 13 participanți la proiect din 8 țări europene (Estonia, Germania, Italia, Letonia, Polonia, România, Spania și Suedia), împărțite în următoarele categorii:

  • PATRIR (România), coordonator de proiect.
  • 7 orașe europene (Cartagena, Cluj, Dietzenbach, Linkoping, Lublin, Ravenna, Riga) care s-au angajat să realizeze o integrare eficientă a resortizanților din țările terțe.
  • 5 parteneri tehnici (Asociacion Ciudades Interculturales, Consorzio Comunita Brianza, Creative Ideas, Pro Arbeit, TREE) care susțin orașele în etapa de evaluare (are ca rezultat rapoartele aalizelor interculturale) și în etapa participativă (are ca rezultat definirea strategiei și implementarea acesteia).

Partners

Institutul Român pentru Acțiune, Instruire și Cercetare în Domeniul Păcii (PATRIR) are o experiență de aproape două decenii în consolidarea păcii la nivel internațional, în sistemele de avertizare rapidă, în analiza strategică a conflictelor și a riscurilor, în procesele de mediere și pace și în abordarea radicalizării și extremismului violent. De asemenea, PATRIR este membru al Parteneriatului Global pentru Prevenirea Conflictelor Armate (GPPAC) și al Alianței Globale privind Reducerea și Prevenirea Violenței Armate (GAAV). În prezent, PATRIR are o echipă puternică, care se concentrează asupra integrării refugiaților și resortisanților din țările terțe în România și în restul Europei de Est.

CONSORZIO COMUNITÀ BRIANZA (CCB) este o întreprindere socială compusă din 33 de parteneri: 25 de societăți cooperatiste, 1 consorțiu și 7 asociații care funcționează în provinciile Monza și Brianza din Italia (Regiunea Lombardia). Din 2004, Consorțiul Comunità Brianza, împreună cu cei 33 de membri, are ca obiectiv exprimarea unei entități politice, sociale și economice, cu scopul de a promova un proiect CU și PENTRU comunitatea locală: zilnic, încercăm să proiectăm și să livrăm răspunsuri inovative și care să sprijine nevoile de bunăstare ale comunității. Zona de bun-venit este una dintre principalele arii de expertiză a CCB. Din 2011, CCV coordonează proiecte, oferind servicii de facilitare și integrare pentru migranți și pentru solicitanții de azil în provinciile Monza și Milano. Pentru acest proiect, foarte importantă este dezvoltarea unei rețele de municipalități, asociații și voluntari care lucrează împreună pentru incluziunea persoanelor binevenite în comunitate și care pot contribui la dezvoltarea unei culturi primitoare pentru resortisanții din țările terțe.

Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) este o agenție a Consiliului Local Cartagena. Este un actor important pe scena socială și de afaceri locală, fiind un motor al economiei și având rolul de centru de servicii pentru cei care caută un loc de muncă și pentru sectorul de afaceri din Cartagena și din împrejurimi. ADLE este nucleul dezvoltării economiei locale, deoarece este foarte activă în ceea ce privește coordonarea programelor de angajare și pregătire, promovarea economiei sociale, medierea pentru angajați, recuperarea resurselor neexploatate și coordonarea proiectelor antreprenoriale. În plus, ADLE este responsabilă de performanța și/sau de licitațiile publice a serviciilor publice. Fiind o agenție publică autonomă, ADLE are posibilitatea de a participa într-o manieră comprehensivă la toate programele și proiectele antreprenoriale, de angajare și de dezvoltare locală, ceea ce o face un agent cheie, având capacitatea de a conduce și de a coordona serviciile și strategiile Consiliului Local, în strânsă legătură cu restul agenților locali, sociali și de afaceri. ADLE contribuie la creșterea tuturor sectoarelor de afaceri din zonă și are o valoare strategică importantă pentru dezvoltarea economică și socială din Cartagena. În același timp, ADLE cooperează cu toate celelalte departamente ale Consiliului Local, în domeniul de expertiză al fiecăruia. În ceea ce privește coordonarea diversității, ADLE cooperează îndeaproape cu Departamentul de Imigrări și Dezvoltare a Serviciilor Sociale (Immigration and Development Cooperation Area of the Social Services Department) al Consiliului Local.

Primăria municipiului Cluj-Napoca este o instituție locală guvernată de principiile autonomiei administrative și financiare, descentralizarea serviciilor publice, legalitatea și eligibilitatea autorităților administrației publice locale, consultarea cu cetățenii în soluționarea problemelor comunității. Cluj-Napoca, „inima Transilvaniei” este al doilea cel mai important oraș din România, fiind un oraș multietnic și pluriconfesional, un oraș academic și cu un mediu de afaceri dinamic. Forța de muncă tânără și cu înaltă calificare constituie un argument puternic pentru clasarea Cluj-Napoca în topul orașelor europene cu cel mai bun potențial de dezvoltare. În 2015 Cluj-Napoca a fost Capitala Europeană a Tineretului, iar mai târziu, în 2018, a devenit Orașul European al Sportului.

Dietzenbach este sediul administrativ al județului și este situat în inima districtului Offenbach (Hesse, Germania), nu departe de centrul financiar Frankfurt am Main. Aproximativ 35.000 de oameni din 115 națiuni diferite trăiesc în Dietzenbach. Cu 20% din populație sub 18 ani, Dietzenbach este, de asemenea, un oraș foarte tânăr. Dietzenbach lucrează din 2012 cu un concept autorizat politic pentru integrare. Dezvoltarea este bazată pe participarea publică a sute de cetățeni care au discutat despre nevoile de integrare în diferite paneluri, care includ următoarele teme: conviețuire; educaţie; muncă și economie; politică & participare; sport și sănătate. Grupurile de lucru rezultate pe aceste teme se reunesc și discută în mod regulat la primărie. În plus, o echipă de piloți de integrare, care se îngrijesc de preocupările și nevoile cetățenilor cu background migraționist, acționează pe teren, în oraș.

Linköping este un loc sigur, primitor și prietenos cu viața. Aici se întâlnesc tineri și bătrâni, imigranți nou-veniți, antreprenori și peste 32.000 de studenți. În Linköping, oamenii, timpul liber și creativitatea au loc să se dezvolte. În centrul orașului există piețe frumoase, cu cafenele și restaurante și o mare selecție de magazine. Linköping este un oraș sustenabil, atât din punct de vedere social, cât și ecologic. De aceea, investim în dezvolarea transportului verde, prin trasee pentru biciclete și transport în comun extins. Împreună cu diverși actori, construim o regiune eficientă din punct de vedere al resurselor și investim în a fi un oraș inteligent, în care digitalizarea și inovațiile creează condiții mai bune pentru cetățeni. Și, de asemenea, oferim servicii bune din sectorul public, la nivel de școli și îngrijire. Linköping de dezvoltă și se schimbă în fiecare zi cu tot mai mulți cetățeni, mai multe companii și prin intermediul dezvoltării urbane.

Localizarea orașului Lublin la granița culturală și economică dintre Esti și Vest a influențat caracterul său. Ne amintim despre moștenirea semnificativă derivată din multiculturalitatea orașului și hrănim tradițiile sale în multe feluri. De multe generații există numeroși reprezentanți ai minorităților naționale, etnice sau religioase în Lublin, iar orașul nostru a devenit un centru academic atractiv pentru din ce în ce mai mulți studenți străini. Cu o comunitate academică dinamică, Lublin găzduiește tineri activi în cadrul asociațiilor studențești puternice, care numără 60.000 de studenți, dintre care peste 7.000 sunt străini. În același timp, oamenii decid să își înființeze afacerile sau să lucreze la Lublin, contribuind la dezvoltarea pieței muncii locale. Acest amestec unic este ceea ce face Lublin special și suntem mândri să spunem că Lublin este un oraș pentru toți.

Ravenna este capitala provinciei Ravenna din regiunea Emilia Romagna, situată în nord-estul Italiei, cu vedere la Marea Adriatică. Bogată în istorie, monumente și opere de artă, Ravenna este capitala mozaicurilor antice. A fost recunoscut drept patrimoniu mondial de către UNESCO. A fost o capitală a Imperiului Roman de Apus, a Regatului Ostrogoților, apoi a Exarhatului Bizantin. Teritoriul guvernat de municipalitatea Ravenna este împărțit în 10 districte. Există peste 90 de orașe/sate și alte mici așezări: 160.000 de locuitori locuiesc pe teritoriul municipiului. Aproximativ 12% din populație provine din țări UE și respectiv extra UE. Ravenna are un centru istoric atractiv și primitor, cu nenumărate magazine și vitrine ale unor comercianți și meșteri care expun o gamă largă de mărfuri. Pinii și zonele naturale – bogate în floră și faună inestimabile – fac parte integrantă din Parcul Regional Delta Po.

Departamentul Educație, Cultură și Sport din Consiliul Local Riga este responsabil cu planificarea și implementarea politicii municipiului Riga în următoarele domenii: educație, cultură, tineret, sport și integrare în societate. Departamentul are pentru peste 300 de entități municipale sub supravegherea sa: 146 de grădinițe; 109 școli; 8 centre de hobby; 9 școli de artă și muzică și 10 școli de sport, precum și 3 centre de cultură; cele 10 sucursale ale instituției de cultură a municipiului Riga; cele 24 de sucursale ale Bibliotecii Centrale Riga, orchestra profesională „Riga”, Sala Națională de Sport din Riga și Serviciile de Educație și Informații ale orașului Riga, putând astfel asigura servicii diverse pentru locuitorii din Riga și vizitatorii săi.

Asociația Orașelor Interculturale gestionează Rețeaua Spaniolă de Orașe Interculturale (RECI), o coaliție formată din 20 de orașe spaniole dedicate politicilor de gestionare a diversității bazate pe interculturalitate. Aceste orașe împărtășesc metodologii, instrumente și bune practici și participă la proiecte care sunt orientate spre promovarea culturii diversității. RECI a luat naștere în 2011 și este încorporată în programul Intercultural Cities (ICC) creat în 2008 de Consiliul Europei. Asociația coordonează, de asemenea, dezvoltarea strategiilor anti-zvon, urmând o metodologie inovatoare al cărei obiectiv este prevenirea discriminării, îmbunătățirea coexistenței și utilizarea potențialului diversității prin promovarea unei schimbări în percepțiile, atitudinile și comportamentul populației. În același timp, ACI consiliază organizațiile publice și private în elaborarea, implementarea și evaluarea proiectelor strategice, a planurilor de lucru sau a măsurilor guvernamentale și realizează proiecte personalizate, precum diagnostice, strategii de proiectare și materiale de instruire.

Creative Ideas este o organizație non-guvernamentală din Letonia, înființată în 2011 în orașul Balvi, din nord-estul Letoniei. Suntem specializați în cultură, educație, integrare socială și dezvoltare rurală. Oferim educație informală, instruire și îndrumare, organizăm expoziții de artă, concursuri și ateliere creative pentru diferite grupuri țintă. Lucrăm în Balvi și în capitala Riga. Până acum, am implicat cel puțin 800 de persoane în activitățile proiectului nostru, am prezentat letonilor alte țări și alte culturi și am ajutat la integrarea a peste 500 de migranți. Jumătate din noile proiecte au fost implementate în parteneriate internaționale. Lucrăm pentru a ajuta oamenii să descopere și să își atingă potențialul maxim.

Pro Arbeit este o instituție publică, care funcționează ca un centru de ocupare a forței de muncă în județul Offenbach (Hessia, Germania) din 2005. Mandatul nostru legal este să sprijinim persoanele aflate în situații de urgență socială. Principalele noastre sarcini vizează furnizarea de beneficii pentru a sprijini traiul beneficiarilor și integrarea lor pe piața muncii, astfel încât aceștia să își poată câștiga existența din resursele proprii. European Project Management (EPM) este o echipă tânără inovatoare a Pro Arbeit, responsabilă pentru implementarea proiectelor transnaționale care să permită organizației să participe la un nivel european. Principala sarcină este de a proiecta și dezvolta proiecte transnaționale pentru integrarea pieței forței de muncă și inovarea socială.

TREE este o agenție specializată în proiectarea, gestionarea, exploatarea și diseminarea propunerilor finanțate de UE și de alți donatori. Crezând în puterea comunicării ca instrument pentru definirea, realizarea și promovarea inițiativelor de inovare socială, TREE ajută orice fel de părți interesate să realizeze inițiative sociale prin dezvoltarea ideilor proiectelor și găsirea de donatori instituționali și privați interesați să le finanțeze. Agenția transmite mai mult de 20 de propuneri pe an diferiților donatori publici și investitori privați, iar profesioniștii săi sunt întotdeauna în căutare de idei noi și proiecte inovatoare. Mai mult, au stabilit strategii de comunicare pentru a sprijini și dezvolta proiecte de utilitate socială. Ei proiectează și produc identități vizuale, conținut multimedia, reclame TV și campanii de social media pentru a îmbunătăți comunicarea cu lumea exterioară și pentru a ajuta proiectele să se dezvolte. Agenția are sediul în Estonia și are birouri în Bruxelles și Berlin.

About