30/09/2020 Luigi Della Sala

Utmaningar och lösningar för städer som utformar integrationsstrategier

Newsletter Septembre 2020

Bästa citatet

”Migration är ett uttryck för mänsklig strävan efter värdighet, trygghet och en bättre framtid. Den är en del av den sociala strukturen, sammansättningen av vår mänskliga familj. Det skulle vara naivt att bortse från kostnaderna, inklusive mänsklig kostnad. Även skeptiker måste medge migrationens centrala roll i vår globaliserade värld.”
(Ban Ki-moon)

Det här nyhetsbrevets citat lyfter en av de grundläggande principerna för EPIprojektet, nämligen övertygelsen att det är avgörande att inse hur viktig migration är i en värld som den vi lever i idag

 

Inspirerande berättelser

Madi Sakande föddes i Burkina Faso för 44 år sedan och bor idag i Calderara di Reno (Bologna, Italien). 2011 tog han tillsammans med andra över ett anrikt företag i kylbranschen. I sitt företag, New Cold System, konstruerar, tillverkar och säljer han komponenter för kyla och luftkonditionering. Idag har företaget 9 anställda och en omsättning på 2 miljoner euro. Madi är även lärare och konsult för certifiering av tekniker och företag.

 

Måste läsas/ses om migration

Vi har valt ut två titlar, en bok och en film, kort beskrivning nedan:

Moving for Prosperity: Global Migration and Labor Markets, av Çağlar Özden och Mathis Wagner. I en tid när invandringsfrågor är starkt känslomässigt präglade behöver vi evidensbaserad analys för en väl avvägd och nyanserad debatt. Den här boken, skriven av framstående ekonomer inom migrationsområdet, ger en utmärkt överblick av den globala migrationens mönster, avgörande faktorer och konsekvenser för alla som påverkas.

How Democracy Works Now (2010). Förmodligen den bästa dokumentärserie om politiskt styre som någonsin producerats. Serien med 12 filmer av Shari Robertson och Michael Camerini bygger på 1500 h filmmaterial. Den visar kongressens strider om invandring och lokala slagsmål i Iowa och Arizona

 

Aktiviteter i EPI-projektet

Sju europeiska städer har bedömt sin nuvarande integrationspolitik och -aktiviteter genom att besvara frågorna i Intercultural City Index. Resultatet lades fram i Intercultural City Review report där prestationerna mäts och rankas Nästa steg är att utforma strategier som kan förbättra processerna och testa dem med stöd av flera privata och offentliga intressenter, även städernas invånare. Processen kommer också få stöd av EPI:s tekniska partners och externa experter. Vill du veta mer? Ta en titt på vår nya infografik.

 

Partnernas aktiviteter

Cluj-Napoca (Rumänien), en av städerna i projektet, valdes ut att delta i den tematiska workshopen ”How to design one-stop-shops” i projektet CONNECTION. En one-stopshop är en modell där migranter på en och samma plats välkomnas och får tillgång till flera funktioner och tjänster som möter deras behov och stöder integration. ClujNapoca kommun deltar aktivt i processen med utformning och etablering av one-stopshops och kommer under arbetet ha möjlighet till utbyten av bästa praxis kring gemensamma frågor och utmaningar, träffa viktiga intressenter såsom invandrarföreningar, privata och ideella organisationer samt kommunala aktörer för att höra deras erfarenheter och idéer samt besöka värdstaden för att se hur projekt genomförs på plats.

 

© Medlemmar i EPI-projektet

This project has received funding from the European AMIF programme under grant agreement Nº 863614. This document reflects only the authors’ view and not those of the European Community. This work may rely on data from sources external to the members of the EPI project Consortium. Members of the Consortium do not accept liability for loss or damage suffered by any third party as a result of errors or inaccuracies in such data. The information in this document is provided “as is” and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and neither the European Community nor any member of the EPI Consortium is liable for any use that may be made of the information.

Ladda ner hela dokumentet

  • Share: