Projekta “Eiropas Integrācijas pakts” mērķis ir uzlabot esošo migrantu integrācijas stratēģiju kvalitāti. Projekta ietvaros, īstenojot visaptverošu aktivitāšu kopumu, tiks sagatavotas un ieviestas trešo valstu pilsoņu integrācijas stratēģijas septiņās Eiropas pilsētās: Dīcenbahā (Vācija), Kartahenā (Spānija), Klužā (Rumānija), Linšēpingā (Zviedrija), Ļubļinā (Polija), Ravennā (Itālija) un Rīgā (Latvija).

Lai veicinātu pilsonisko dialogu un iniciētu partnerības projekta pilsētās, EPI veidos starptautisku partneru un iesaistīto pušu tīklu, pulcinot vietējo pašvaldību pārstāvjus, labklājības jomas institūcijas, pieredzējušas pilsoniskā sektora organizācijas un vietējās nevalstiskās organizācijas, kas apņēmušies sekmēt trešo valstu pilsoņu integrāciju, īstenojot šādas aktivitātes:

  1. Pilsētu novērtējums trešo valstu pilsoņu integrācijas jomā, sagatavojot starpkultūru pārskatu katrā pilsētā. Pārskata rezultāti palīdzēs pilsētām noteikt politikas jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, radot priekšnosacījumus atbilstošu risinājumu kopīgai radīšanai.
  2. Ieinteresēto pušu iesaiste politikas veidošanas procesā, lai identificētu un kopīgi radītu risinājumus.
  3. Pilsētu integrācijas stratēģiju sagatavošana un pilotprojektu īstenošana katrā pilsētā.
  4. Projekta metožu un rezultātu izplatīšana Eiropas līmenī ar tiešsaistes (interneta vietnes, sociālie mediji, video u.c.) un bezsaistes instrumentiem (ziņojumi, nacionālās konferences, noslēguma Eiropas konference u.c.). Īpašu pasākumu īstenošana, lai identificētu pilsētas ārpus partnerības, kuras vēlas izmantot projekta metodes un instrumentus to teritorijās.

Projekts EPI sākās 2020. gada 1. janvārī un ilgs līdz 2022. gada 30. jūnijam.
Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējumu, granta līgums Nr. 863614.

EPI VAROŅI

DOWNLOAD

JAUNUMI

Keep up to date with our latest news…