Proiectul „Pactul european pentru integrare” (The European Pact for Integration-EPI) își propune să iasă dintr-o logică a urgenței pentru a îmbunătăți calitatea strategiilor locale existente de incluziune pro-migrație. Acest lucru va fi realizat printr-un set cuprinzător de acțiuni care să conducă la definirea și implementarea strategiilor de integrare a resortisanților din țări terțe, în 7 orașe europene: Cartagena, Cluj, Dietzenbach, Linkoping, Lublin, Ravenna și Riga.

Pentru a stimula dialogul cu cetățenii și a iniția parteneriate concrete în orașele țintă, EPI va reuni o serie de reprezentanți ai autorităților locale, instituțiilor care oferă asistență socială, OSC-uri cu experiență și ONG-uri de bază. Astfel, se va construi o rețea transnațională de parteneri și părți serios interesate și angajate să favorizeze integrarea resortisanților din țările terțe prin:

  1. Evaluarea performanțelor orașelor în ceea ce privește integrarea resortanților din țările terțe prin implementarea unei analize interculturale în fiecare oraș. Rezultatele analizei vor reprezenta baza pe care orașele își vor defini politicile și domeniile în care integrarea este mai necesară și vor stabili punctele de plecare ale co-proiectării și customizării strategiilor și soluțiilor necesare.
  2. Implicarea părților interesate din oraș într-un proces participativ de elaborare a politicilor care vizează identificarea și proiectarea de soluții.
  3. Definirea și implementarea pilot a unei strategii de integrare în fiecare oraș.
  4. Extinderea și implementarea metodelor de lucru și a rezultatelor proiectului la nivel european prin instrumente online (de exemplu, site-uri web, social media, videoclipuri) și offline (ex. rapoarte, conferințe naționale, conferința europeană finală). Se vor întreprinde acțiuni specifice pentru identificarea orașelor din afara consorțiului interesate să reproducă metodele și instrumentele proiectului pe teritoriile lor.

Proiectul „Pactul european pentru integrare” a început la 1 ianuarie 2020 și se va încheia la 30 iunie 2022.

Acesta a primit finanțare prin programul Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (AMIF) al Uniunii Europene, în baza Acordului de finanțare 863614.

PROTAGONIȘTII EPI  

DOWNLOAD

NEWS

Keep up to date with our latest news…